Er du sygemeldt eller har du på anden måde kontakt til Jobcentret/kommunen? og har du behov for ekspertbistand?

Det at være sygemeldt i længere tid er en stor psykisk belastning. Mange mister på et tidspunkt overblikket og kontrollen med sin egen sag i Jobcentret, og de har et stort behov for at have en "tovholder" og én som kan være en støtte og rådgive om den sociale lovgivning. Jeg hjælper de borgere, der oplever at "sidde fast i systemet".

Jeg samarbejder også med fagforeninger og patientforeninger, når de har medlemmer der har behov for en mere intensiv/professionel støtte end den foreningen/de frivillige bisiddere kan tilbyde medlemmet.

På samme måde bistår jeg virksomheder, som har en sygemeldt medarbejder og hvor der er behov for ekspertbistand i forhold til lovgivningen og samarbejdet med Jobcentret/kommunen.

Derudover holder jeg foredrag om den sociale lovgivning. Foredragene afholdes for foreninger og interessegrupper.

Læs mere på de øvrige sider eller ring til mig på 5099 6699 for nærmere oplysninger

En kunde siger:

Hver en øre til dig har været godt givet ud! Ellers tør jeg slet ikke tænke på hvordan jeg havde stået idag. Sagen ville sikkert være henlagt og jeg havde stået uden forsørgelse.

Ulla